wingsmartin.sk

Redizajn webstránky a grafické práce pre jazykové a rodinné centrum Wings Forever Martin.

klient:

www.wingsmartin.sk

realizácia:

web – 08/2018

plagáty – 03/2019

popis:

Centrum Wings Martin malo svoj web, no nebol niekoľko rokov aktualizovaný a preto sa vyskytli viaceré problémy s funkčnosťou aj obsahovou stránkou.

Vytvorenie nového webu bolo veľmi príjemnou prácou.

Požiadavkou bolo vytvoriť veselý dizajn so zachovaním klasického rozloženia (header, obsah, sidebar, pätička,…) ako aj vizuálne oddeliť a popísať činnosť jednotlivých sekcií občianského združenia.

Okrem webky som pre rodinné centrum Wings pripravila aj plagátiky pripravovaných udalostí.

Najlepšou výchovou detí je výchova dospelých. A najlepšou výchovou dospelých je ich výchova ešte v detskom veku.